Razlika između Shia i Ismailija

Shia vs Ismaili Shia i Ismaili su dvije sekte muslimanske zajednice. Shias su drugi najveći denominacija muslimana na svijetu. Ismaili je samo dio Shia zajednice. Ismaili je manjinska sekta u usporedbi s Shiasima jer su oni samo dio veće sekte. Shijasi su sljedbenici Shia

Opširnije →

Razlika između Sunnija i Wahabija

Sunni vs Wahabi Glavna razlika između Sunna i Wahabija su uvjerenja i rituali. Sunnis su u većini, a gotovo 90% posto muslimana širom svijeta pripada sunitskoj sekti, dok su članovi pokreta Wahabija smješteni u Saudijskom arapskom. Postoji nekoliko glavnih i glavnih, kao i mnogih sekundarnih razlika

Opširnije →

Razlika između Sunnija i Wahabija

Sunni vs Wahabi Glavna razlika između Sunna i Wahabija su uvjerenja i rituali. Sunnis su u većini, a gotovo 90% posto muslimana širom svijeta pripada sunitskoj sekti, dok su članovi pokreta Wahabija smješteni u Saudijskom arapskom. Postoji nekoliko glavnih i glavnih, kao i mnogih sekundarnih razlika

Opširnije →

Razlika između Sunnija i Wahabija

Sunni vs Wahabi Glavna razlika između Sunna i Wahabija su uvjerenja i rituali. Sunnis su u većini, a gotovo 90% posto muslimana širom svijeta pripada sunitskoj sekti, dok su članovi pokreta Wahabija smješteni u Saudijskom arapskom. Postoji nekoliko glavnih i glavnih, kao i mnogih sekundarnih razlika

Opširnije →

Razlika između Sunnija i Wahabija

Sunni vs Wahabi Glavna razlika između Sunna i Wahabija su uvjerenja i rituali. Sunnis su u većini, a gotovo 90% posto muslimana širom svijeta pripada sunitskoj sekti, dok su članovi pokreta Wahabija smješteni u Saudijskom arapskom. Postoji nekoliko glavnih i glavnih, kao i mnogih sekundarnih razlika

Opširnije →

Razlika između Sunnija i Wahabija

Sunni vs Wahabi Glavna razlika između Sunna i Wahabija su uvjerenja i rituali. Sunnis su u većini, a gotovo 90% posto muslimana širom svijeta pripada sunitskoj sekti, dok su članovi pokreta Wahabija smješteni u Saudijskom arapskom. Postoji nekoliko glavnih i glavnih, kao i mnogih sekundarnih razlika

Opširnije →

Razlika između Sunnija i Wahabija

Sunni vs Wahabi Glavna razlika između Sunna i Wahabija su uvjerenja i rituali. Sunnis su u većini, a gotovo 90% posto muslimana širom svijeta pripada sunitskoj sekti, dok su članovi pokreta Wahabija smješteni u Saudijskom arapskom. Postoji nekoliko glavnih i glavnih, kao i mnogih sekundarnih razlika

Opširnije →

Razlika između Sunnija i Wahabija

Sunni vs Wahabi Glavna razlika između Sunna i Wahabija su uvjerenja i rituali. Sunnis su u većini, a gotovo 90% posto muslimana širom svijeta pripada sunitskoj sekti, dok su članovi pokreta Wahabija smješteni u Saudijskom arapskom. Postoji nekoliko glavnih i glavnih, kao i mnogih sekundarnih razlika

Opširnije →

Razlika između Sunnija i Wahabija

Sunni vs Wahabi Glavna razlika između Sunna i Wahabija su uvjerenja i rituali. Sunnis su u većini, a gotovo 90% posto muslimana širom svijeta pripada sunitskoj sekti, dok su članovi pokreta Wahabija smješteni u Saudijskom arapskom. Postoji nekoliko glavnih i glavnih, kao i mnogih sekundarnih razlika

Opširnije →

Razlika između Sunnija i Wahabija

Sunni vs Wahabi Glavna razlika između Sunna i Wahabija su uvjerenja i rituali. Sunnis su u većini, a gotovo 90% posto muslimana širom svijeta pripada sunitskoj sekti, dok su članovi pokreta Wahabija smješteni u Saudijskom arapskom. Postoji nekoliko glavnih i glavnih, kao i mnogih sekundarnih razlika

Opširnije →

Razlika između Al Kaide i muslimanskog bratstva

Al Qaeda protiv muslimanskih bratstava Al Qaeda je formirana 1988. godine kada se skupina muslimanskih militanata okupila u Peshawaru Pakistanu i postavila temelje organizacije koja je poduprla saudijsko bogatstvo, a duboko je pod utjecajem islamskog koncepta džihada. Nisu bili dobro poznati sve dok nisu napali trgovinu Svjetskom trgovinom

Opširnije →

Razlika između islama i ateizma

Islam vs ateizam Islam i ateizam stoje daleko. Dok je islam religija koja vjeruje u Boga, ateizam je izraz kojim se označava nevjerica u bogu. Islam je religija, dok ateizam nije religija. Prorok Muhammed utemeljio je islam u 6. stoljeću. S druge strane, vjeruje se da je ateizam vrlo drevni

Opširnije →

Razlika između islama i Bahaija

Islam vs Bahai Svi znamo o islamu, ali možda ne znamo za Bahai. Bahai je nova religija, odnosno religija novijem svijetu. Danas postaje popularan i ima svoje podrijetlo od šijitske islamske sekte. Iako nastaje iz islama, postoji velika razlika između dviju religija.

Opširnije →

Razlika između islama i katolicizma

Islam vs katolički islam i katolicizam dijele mnoge sličnosti. Islam je jedna od religija koju prakticiraju mnogi oko riječi, kao što je to jedna od najvećih svjetskih religija. Katolicizam je najveća istaknuta religija, sa sljedbenicima širom svijeta. Prema izvješću Vatikana,

Opširnije →

Razlika između islama i budizma

Islam vs budizam Kada je riječ o nekim od glavnih religija na svijetu, puno ljudi je skeptično, ili čak i boji se nečega o čemu ne znaju puno. Ovdje ćemo pokušati ukloniti neke od najčešćih zabluda vezanih uz dvije najčešće religije na svijetu: islam i budizam.

Opširnije →

Razlika između islama i hinduizma

Islam vs Hinduizam Dok religiozne denominacije imaju tendenciju da dijele mnoge zajedničke stvari, razlika između islama i hinduizma počinje s njihovim izvorima, i ide sve do vjerovanja i prakse. U pustinji Arabije bilo je ljudi koji su bili spremni pobuniti se protiv tradicionalnih

Opširnije →

Razlika između islama i muslimana

Islam protiv muslimana Gotovo četvrtina svjetske populacije slijedi religiju koja je otkrivena Poslaniku Muhammedu i potom transkribirana u Kur'anu. Unatoč brojnim vjernim sljedbenicima koji su se sada naselili diljem svijeta, mnogi Zapadnjaci nemaju jasnu predodžbu o tome što ova religija podrazumijeva.

Opširnije →

Razlika između islama i muslimana

Islam protiv muslimana Gotovo četvrtina svjetske populacije slijedi religiju koja je otkrivena Poslaniku Muhammedu i potom transkribirana u Kur'anu. Unatoč brojnim vjernim sljedbenicima koji su se sada naselili diljem svijeta, mnogi Zapadnjaci nemaju jasnu predodžbu o tome što ova religija podrazumijeva.

Opširnije →

Razlika između islama i muslimana

Islam protiv muslimana Gotovo četvrtina svjetske populacije slijedi religiju koja je otkrivena Poslaniku Muhammedu i potom transkribirana u Kur'anu. Unatoč brojnim vjernim sljedbenicima koji su se sada naselili diljem svijeta, mnogi Zapadnjaci nemaju jasnu predodžbu o tome što ova religija podrazumijeva.

Opširnije →

Razlika između islama i muslimana

Islam protiv muslimana Gotovo četvrtina svjetske populacije slijedi religiju koja je otkrivena Poslaniku Muhammedu i potom transkribirana u Kur'anu. Unatoč brojnim vjernim sljedbenicima koji su se sada naselili diljem svijeta, mnogi Zapadnjaci nemaju jasnu predodžbu o tome što ova religija podrazumijeva.

Opširnije →